Thêm Separator trong ListView: Flutter for beginer

Thêm Separator trong ListView: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Có rất nhiều ứng dụng yêu cầu bạn hiển thị một danh sách các item lên trên app. Ở đó người design thường xuyên yêu cầu bạn thêm một dòng gạch...
List view pull refresh: Flutter for beginer

List view pull refresh: Flutter for beginer

Trong Android bạn có thể thực thi swipe refresh bằng cách wrap listview or girdview  trong một SwipeRefreshLayout,và iOS là UIRefreshController Trong Flutter đó là RefreshIndicator Mở Đầu Khi child view trong RefreshIndicator over scrolled. Một animation circular...
Triển khai listview infinite: Flutter for beginer

Triển khai listview infinite: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một list view có số lượng item vô hạn. Bạn có thể gặp trong các ứng dụng phổ...
Làm quen với List view: Flutter for beginer

Làm quen với List view: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về list view trong Flutter. Một trong những widget phổ biến trong việc thiết kế app Flutter đã cung cấp...
Girdview pull refresh: Flutter for beginer

Girdview pull refresh: Flutter for beginer

Trong Android bạn có thể thực thi swipe refresh bằng cách wrap listview or girdview  trong một SwipeRefreshLayout,và iOS là UIRefreshController Trong Flutter đó là RefreshIndicator Mở Đầu Khi child view trong RefreshIndicator over scrolled. Một animation circular...
Triển khai girdview infinite: Flutter for beginer

Triển khai girdview infinite: Flutter for beginer

Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một girdview có số lượng item vô hạn. Bạn có thể gặp trong các ứng dụng phổ biến như Facebook,Twitter ......
Làm quen với girdview: Flutter for beginer

Làm quen với girdview: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng girdview trong Flutter. Một trong những widget phổ biến trong việc thiết kế app Flutter đã cung...
Hướng dẫn tạo ApiKey cho Google Map

Hướng dẫn tạo ApiKey cho Google Map

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo API Key cho Google Map trên Android và iOS Mở Đầu Tạo API Key cho Android: Đối với Android các bước tạo API Key như...
Làm quen với Webview: Flutter for beginer

Làm quen với Webview: Flutter for beginer

Bạn đã từng muốn hiển thị một webpage trong ứng dụng, mà không phải mở browser trên điện thoại của mình. Luồng ứng dụng sẽ xuyên suốt trong ứng dụng của bạn. Để giải quyết...