Làm quen với Row: Flutter for beginer

Làm quen với Row: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng Row widget trong Flutter. Một trong những widget thường được sử dụng để căn chỉnh vị...
Triển khai girdview infinite: Flutter for beginer

Triển khai girdview infinite: Flutter for beginer

Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một girdview có số lượng item vô hạn. Bạn có thể gặp trong các ứng dụng phổ biến như Facebook,Twitter ......
List view pull refresh: Flutter for beginer

List view pull refresh: Flutter for beginer

Trong Android bạn có thể thực thi swipe refresh bằng cách wrap listview or girdview  trong một SwipeRefreshLayout,và iOS là UIRefreshController Trong Flutter đó là RefreshIndicator Mở Đầu Khi child view trong RefreshIndicator over scrolled. Một animation circular...
Hướng dẫn tạo ApiKey cho Google Map

Hướng dẫn tạo ApiKey cho Google Map

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo API Key cho Google Map trên Android và iOS Mở Đầu Tạo API Key cho Android: Đối với Android các bước tạo API Key như...
Làm quen với SizedBox: Flutter for beginner

Làm quen với SizedBox: Flutter for beginner

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một Widget đơn giản nhưng được sử dụng thường xuyên đó là SizedBox.  Làm quen với SizedBox 1. SizedBox...
Làm quen với divider: Flutter for beginer

Làm quen với divider: Flutter for beginer

Flutter for beginer Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một Widget đơn giản. Nhưng hay được sử dụng trong ListView hoặc khi bạn muốn tạo các...
Làm quen với ConstrainedBox: Flutter for beginer

Làm quen với ConstrainedBox: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Mặc định các widget sẽ được tạo với kích thước của chính nó.Nhưng đôi khi chúng ta muốn tạo một widget có kích thước lớn hơn kích thước hiện tại của...
Thêm Separator trong ListView: Flutter for beginer

Thêm Separator trong ListView: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Có rất nhiều ứng dụng yêu cầu bạn hiển thị một danh sách các item lên trên app. Ở đó người design thường xuyên yêu cầu bạn thêm một dòng gạch...
Girdview pull refresh: Flutter for beginer

Girdview pull refresh: Flutter for beginer

Trong Android bạn có thể thực thi swipe refresh bằng cách wrap listview or girdview  trong một SwipeRefreshLayout,và iOS là UIRefreshController Trong Flutter đó là RefreshIndicator Mở Đầu Khi child view trong RefreshIndicator over scrolled. Một animation circular...
Làm quen với Container: Flutter for beginer

Làm quen với Container: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Container được sử dụng trong khá nhiều trường hợp, bởi vì tính linh động và khả năng kết hợp biến đổi widget bên trong nó,với các thuộc tính như width,height,background ... Làm...