Làm quen với List view: Flutter for beginer

Làm quen với List view: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về list view trong Flutter. Một trong những widget phổ biến trong việc thiết kế app Flutter đã cung cấp...
Làm quen với Container: Flutter for beginer

Làm quen với Container: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Container được sử dụng trong khá nhiều trường hợp, bởi vì tính linh động và khả năng kết hợp biến đổi widget bên trong nó,với các thuộc tính như width,height,background ... Làm...
Làm quen với divider: Flutter for beginer

Làm quen với divider: Flutter for beginer

Flutter for beginer Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một Widget đơn giản. Nhưng hay được sử dụng trong ListView hoặc khi bạn muốn tạo các...
Làm quen với Expanded: Flutter for beginer

Làm quen với Expanded: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Expanded làm việc với Flex/Flexbox layout. Nó là một trong những widget tốt nhất để phân chia không gian giữa các items với nhau Làm quen với Expanded   Widget build(BuildContext context) { ...
List view pull refresh: Flutter for beginer

List view pull refresh: Flutter for beginer

Trong Android bạn có thể thực thi swipe refresh bằng cách wrap listview or girdview  trong một SwipeRefreshLayout,và iOS là UIRefreshController Trong Flutter đó là RefreshIndicator Mở Đầu Khi child view trong RefreshIndicator over scrolled. Một animation circular...
Triển khai listview infinite: Flutter for beginer

Triển khai listview infinite: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một list view có số lượng item vô hạn. Bạn có thể gặp trong các ứng dụng phổ...
Làm quen với Stack: Flutter for beginer

Làm quen với Stack: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Để giải quyết vấn đề chồng widget lên nhau. Bài viết ngày hôm này tôi sẽ giới thiệu một widget được thiết kế để giải quyết việc đó. Đó là Stack...
Làm quen với SizedBox: Flutter for beginner

Làm quen với SizedBox: Flutter for beginner

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một Widget đơn giản nhưng được sử dụng thường xuyên đó là SizedBox.  Làm quen với SizedBox 1. SizedBox...
Làm quen với Webview: Flutter for beginer

Làm quen với Webview: Flutter for beginer

Bạn đã từng muốn hiển thị một webpage trong ứng dụng, mà không phải mở browser trên điện thoại của mình. Luồng ứng dụng sẽ xuyên suốt trong ứng dụng của bạn. Để giải quyết...
Làm quen với SafeArea: Flutter for beginer

Làm quen với SafeArea: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trên các nền tảng khác nhau có những vùng mà bạn nên tránh hiển thị UI lên trên đấy như StatusBar trên Android và Notch trên iPhone X. Làm quen với SafeArea Để...