Làm quen với divider: Flutter for beginer

Làm quen với divider: Flutter for beginer

Flutter for beginer Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một Widget đơn giản. Nhưng hay được sử dụng trong ListView hoặc khi bạn muốn tạo các...
Làm quen với Container: Flutter for beginer

Làm quen với Container: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Container được sử dụng trong khá nhiều trường hợp, bởi vì tính linh động và khả năng kết hợp biến đổi widget bên trong nó,với các thuộc tính như width,height,background ... Làm...
Làm quen với ConstrainedBox: Flutter for beginer

Làm quen với ConstrainedBox: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Mặc định các widget sẽ được tạo với kích thước của chính nó.Nhưng đôi khi chúng ta muốn tạo một widget có kích thước lớn hơn kích thước hiện tại của...
Làm quen với Expanded: Flutter for beginer

Làm quen với Expanded: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Expanded làm việc với Flex/Flexbox layout. Nó là một trong những widget tốt nhất để phân chia không gian giữa các items với nhau Làm quen với Expanded   Widget build(BuildContext context) { ...
Làm quen với Stack: Flutter for beginer

Làm quen với Stack: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Để giải quyết vấn đề chồng widget lên nhau. Bài viết ngày hôm này tôi sẽ giới thiệu một widget được thiết kế để giải quyết việc đó. Đó là Stack...
Làm quen với IntrinsicWidth và IntrinsicHeight: Flutter for beginer

Làm quen với IntrinsicWidth và IntrinsicHeight: Flutter for beginer

Flutter for beginner Làm quen với IntrinsicWidth Mở Đầu Nếu bạn muốn tất cả các widget trong Row hoặc Column có cùng kích thước với widget có kích thước lớn nhất trong đó Trong trường hợp như bên dưới Widget...
Làm quen với Column: Flutter for beginer

Làm quen với Column: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng Column widget trong Flutter. Một trong những widget thường được sử dụng để căn chỉnh vị...
Làm quen với Row: Flutter for beginer

Làm quen với Row: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng Row widget trong Flutter. Một trong những widget thường được sử dụng để căn chỉnh vị...
Làm quen với SafeArea: Flutter for beginer

Làm quen với SafeArea: Flutter for beginer

Flutter for beginner Mở Đầu Trên các nền tảng khác nhau có những vùng mà bạn nên tránh hiển thị UI lên trên đấy như StatusBar trên Android và Notch trên iPhone X. Làm quen với SafeArea Để...
Làm quen với SizedBox: Flutter for beginner

Làm quen với SizedBox: Flutter for beginner

Flutter for beginner Mở Đầu Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một Widget đơn giản nhưng được sử dụng thường xuyên đó là SizedBox.  Làm quen với SizedBox 1. SizedBox...